tính [ CÁC BN NHỚ GIẢI CHI TIẾT CÁC BƯỚC RA NHÉ] a] 34 +5/6 b]2-3/5 8/9-3/5

Question

tính [ CÁC BN NHỚ GIẢI CHI TIẾT CÁC BƯỚC RA NHÉ]
a] 34 +5/6
b]2-3/5
8/9-3/5

in progress 0
Alaia 4 tuần 2021-11-10T20:06:32+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-10T20:08:13+00:00

  a) Mik ko biết là 34 hay $\frac{3}{4}$ nên mik làm 2 cái nha (^,^)

  TH1 : 34 + $\frac{5}{6}$

  = $\frac{34}{1}$ + $\frac{5}{6}$

  = $\frac{204}{6}$ + $\frac{5}{6}$

  = $\frac{209}{6}$

  TH2 : $\frac{3}{4}$ + $\frac{5}{6}$

  = $\frac{9}{12}$ + $\frac{10}{12}$

  = $\frac{19}{12}$.

  b) 2 – $\frac{3}{5}$

  = $\frac{2}{1}$ – $\frac{3}{5}$

  = $\frac{10}{5}$ – $\frac{3}{5}$ 

  = $\frac{7}{5}$

  c) $\frac{8}{9}$ – $\frac{3}{5}$

  = $\frac{40}{45}$ – $\frac{27}{45}$

  = $\frac{13}{45}$

  0
  2021-11-10T20:08:26+00:00

  34 + 5/6 = 34/1 + 5/6 = 204/6 + 5/6 = 209/6

  2 – 3/5 = 2/1 – 3/5 = 10/5 – 3/5 = 7/5

  8/9 – 3/5 = 40/45 – 27/45 = 13/45.

  Chúc bạn học tốt nha! ????^_^

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )