– tính các đạo hàm : a. y= x^4 – 4x^2 + 1/x – √x b. y=1/x – sinx + cos3x c. y= √^2-3x+1 – tan2x

Question

– tính các đạo hàm :
a. y= x^4 – 4x^2 + 1/x – √x
b. y=1/x – sinx + cos3x
c. y= √^2-3x+1 – tan2x

in progress 0
Daisy 1 tháng 2021-08-05T01:02:49+00:00 1 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-05T01:04:00+00:00

  Đáp án:
  a,$y’= 4x^{3}-8x-\frac{1}{x^{2}}-\frac{1}{2\sqrt{x}}$
  b,$y’= -\frac{1}{x^{2}}$-$\cos$x-$3\sin3x$
  c,$y’=\frac{2x-3}{\sqrt{x^{2}-3x+1}}-\dfrac{2}{\left ( cos2x \right )^{2}}$
  Giải thích các bước giải:
  a.

  $y= x^{4}-4x^{2}+\frac{1}{x}-\sqrt{x}$
  $y’= 4x^{3}-8x-\frac{1}{x^{2}}-\frac{1}{2\sqrt{x}}$

  b.

  $y= \frac{1}{x}$-$\sin$x+$\cos3x$
  $y’= -\frac{1}{x^{2}}$-$\cos$x-$3\sin3x$

  c.

  $y= \sqrt{x^{2}-3x+1}-\tan2x$
  $y’=\frac{2x-3}{\sqrt{x^{2}-3x+1}}-\dfrac{2}{\left ( cos2x \right )^{2}}$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )