Tính các đạo hàm của hs trên txđ của nó y=x^5+16x^4-x^3+16x^2-x+16 Giải chi tiết giúp mình vs ạ

Question

Tính các đạo hàm của hs trên txđ của nó
y=x^5+16x^4-x^3+16x^2-x+16
Giải chi tiết giúp mình vs ạ

in progress 0
Quinn 3 tuần 2021-11-22T12:16:06+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-22T12:17:46+00:00

  Đáp án:

  `y’=5x^4+64x^3-3x^2+32x`

  Giải thích các bước giải:

  `y’=5x^4+16.4x^3-3x^2+16.2x-1+0=5x^4+64x^3-3x^2+32x-1`

  0
  2021-11-22T12:17:52+00:00

  `y=x^5+16x^4-x^3+16x^2-x+16 `

  `\to y’=(x^5+16x^4-x^3+16x^2-x+16)’ `

  `\to y’=5x^4+16.4x^3-3x^2+16.2x-1 `

  `\to y’=5x^4+64x^3-3x^2+32x-1 `

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )