Tính cách thuận tiện : 9,8×7,3+0,73+0,1×7,3

Question

Tính cách thuận tiện : 9,8×7,3+0,73+0,1×7,3

in progress 0
Delilah 4 tháng 2021-07-30T21:58:05+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-30T21:59:08+00:00

     9,8×7,3+0,73+0,1×7,3

  = 7,3 x ( 9,8+0,1+0,1)

  = 7,3 x 10

  = 73

   Học tốt…

  0
  2021-07-30T21:59:55+00:00

  $9,8×7,3+0,73+0,1×7,3$

  $=(9,8+0,1)×7,3+0,73$

  $=9,9×7,3+0,73$

  $=72,27+0,73$

  $=73$

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )