Tình cảm của tác giả trong bài Sông núi nước nam được thể hiện như thế nào? tình bạn của tác giả trong bài Bạn đến hcowi nhà được thể hiện ntn?

Question

Tình cảm của tác giả trong bài Sông núi nước nam được thể hiện như thế nào?
tình bạn của tác giả trong bài Bạn đến hcowi nhà được thể hiện ntn?

in progress 0
Reese 1 năm 2021-10-28T14:53:30+00:00 1 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-28T14:54:52+00:00

  Tình cảm của tác giả trong bài Sông núi nước nam được thể hiện như thế nào?

  Tình cảm của tác giả thể hiện tự hào ,yêu nước của dân tộc , 

  Tình bạn của tác giả trong bài Bạn đến chơi nhà được thể hiện như thế nào?

  Tình bạn của tác giả thắm thiết ,vượt lên mọi thứ và vật chất tầm thường , sự hòa hợp giữa 2 tâm hồn tri kỉ.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )