tính cạnh đáy của hình tam giác có diện tích là 40 cm vuông và chiều cao là 0,5 dm

Question

tính cạnh đáy của hình tam giác có diện tích là 40 cm vuông và chiều cao là 0,5 dm

in progress 0
Piper 1 năm 2021-12-07T14:04:41+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-07T14:05:49+00:00

  $\text{ Đổi: 40 cm² = 0,4 dm² }$

   Ta có cạnh đáy của hình tam giác là:

  $\text{ 0,4 x 2 : 0,5 = 1,6 (dm)}$

  $\text{ Đáp số: 1,6 dm}$

  0
  2021-12-07T14:06:14+00:00

  Đáp án: `16cm`

   

  Giải thích các bước giải:

  Đổi : `0,5dm=5cm`

   Cạnh đáy của hình tam giác là:

           `40×2:5=16(cm)`

             Đáp số: `16cm`

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )