Tính chất của cuộc chiến tranh thế giới thứ nhất ?

Question

Tính chất của cuộc chiến tranh thế giới thứ nhất ?

in progress 0
Eloise 1 năm 2021-11-21T06:46:42+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-21T06:47:49+00:00

  Tính chất của Chiến tranh thế giới thứ nhất.

  – Là cuộc chiến tranh nhằm tranh giành thụôc địa giữa các nuớc đế quốc, chỉ đem lại lợi nhuận cho giai cấp tư sản nắm quyền

  – Là cuộc chiến tranh xâm luợc và cuớp đọat lãnh thổ, thuộc địa đối phuơng

  – Là cuộc chiến tranh đế quốc phi nghĩa cả 2 phe tham chiến

  0
  2021-11-21T06:48:16+00:00

  – Mục đích tham chiến của các nước đế quốc: tranh giành thuộc địa của nhau, khuếch trương thế lực,… nhằm phân chia lại thế giới. Những mục đích trên chỉ đem lại lợi nhuận cho giai cấp tư sản nắm quyền.

  – Hậu quả: nặng nề trên tất cả các mặt kinh tế, chính trị, xã hội,… Những hậu quả này đè nặng lên vai những người dân vô tội.

  => Chiến tranh thế giới thứ nhất mang tính chất của một cuộc chiến tranh đế quốc phi nghĩa .

  Chúc bạn học tốt

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )