Tính chất hóa học của axit sunfuric đặc và axit sunfuric đặc nóng? Cho VD

Question

Tính chất hóa học của axit sunfuric đặc và axit sunfuric đặc nóng? Cho VD

in progress 0
Natalia 2 giờ 2021-09-11T21:43:00+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-11T21:44:38+00:00

  -Tác dụng với hầu hết các kim loại giải phóng  khí $SO_2$ và $H_2O$:

  VD:$Cu+2H_2SO_4đ\xrightarrow{t^o} CuSO_4+SO_2↑+2H_2O$

  -Tác dụng với phi kim giải phóng  khí $SO_2$ và $H_2O$:

  VD:$S+2H_2SO_4đ\xrightarrow{t^o}3SO_2↑+2H_2O$

  -Tính háo nước:

  VD:$C_{12}H_{22}O_{11}+H_2SO_4 đ\xrightarrow{t^o}12C+H_2SO_4.11H_2O$

  -$H_2SO_4$ đặc nguội ko tác dụng với các kim loại$:Fe ;Al ;Cr$

  VD:$Zn+2H_2SO_4đ→ ZnSO_4+SO_2↑+2H_2O$

  ——————–Nguyễn Hoạt—————

   

  0
  2021-09-11T21:44:58+00:00

  ĐÂY

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )