Tính chất hóa học của CuS CuS có thể tác dụng với những axit nào

Question

Tính chất hóa học của CuS
CuS có thể tác dụng với những axit nào

in progress 0
Peyton 2 tuần 2021-07-09T22:23:54+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-09T22:24:54+00:00

  Tính chất hóa học của $CuS$ là :
  -Không tan trong axit loãng.
  $CuSO_4+H_2S\xrightarrow{}CuS+H_2SO_4$

  – Bị khử bởi chất oxi hóa mạnh hơn:
  $CuS+Cl_2\xrightarrow{t^o}CuCl_2+S$
  – Tác dụng với hidro trong nhiệt độ cao:
  $2CuS+H_2\xrightarrow{t^o}Cu_2S+H_2S$

  $CuS$ có thể tác dụng với $H_2SO_4$ đặc, $HNO_3$ đặc và $HNO_3$ đặc nóng ( đa số đặc vì loãng không tác dụng)
  $CuS+4H_2SO_4\xrightarrow{}CuSO_4+4SO_2+4H_2O$
  $CuS+10HNO_3\xrightarrow{t^o}Cu(NO_3)_2+4H_2O+H_2SO_4+8NO_2$

   

  0
  2021-07-09T22:25:52+00:00

  • Phản ứng cháy:

  $CuS+\dfrac{3}{2}O_2\xrightarrow{{t^o}} CuO+SO_2$

  • $CuS$ không tan trong $HCl$ và $H_2SO_4$ loãng nhưng tan trong $H_2SO_4$ đặc nóng, $HNO_3$ đặc nóng (bài tập hoà tan $CuS$ hay thấy dùng đặc nóng) 

  $CuS+8HNO_3\to Cu(NO_3)_2+SO_2+6NO_2+4H_2O$ (sản phẩm có thể là: muối sunfat/nitrat, $H_2SO_4$, $SO_2$, spk $NO_2$)

  $CuS+4H_2SO_4\to CuSO_4+4SO_2+4H_2O$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )