Tính chất nổi bật của chiến tranh thế giới thứ nhất là gì

Question

Tính chất nổi bật của chiến tranh thế giới thứ nhất là gì

in progress 0
Genesis 1 năm 2021-12-01T17:34:00+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-01T17:35:35+00:00

  Tính chất của Chiến tranh thế giới thứ nhất.

  – Là cuộc chiến tranh nhằm tranh giành thụôc địa giữa các nuớc đế quốc, chỉ đem lại lợi nhuận cho giai cấp tư sản nắm quyền

  – Là cuộc chiến tranh xâm luợc và cuớp đọat lãnh thổ, thuộc địa đối phuơng

  – Là cuộc chiến tranh đế quốc phi nghĩa cả 2 phe tham chiến

  * Nếu hay thì vote 5 sao cho mk nha

  0
  2021-12-01T17:35:47+00:00

  Nhằm giành thuộc địa của các nc đế quốc do giai cấp tử sản nắm quyền

  Là cuộc chiến tranh đế quốc phi nghĩa tham chiến

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )