Tính chất vật lí nào sau đây không phải của hiđro? A: Không màu, không mùi. B: Nặng hơn oxi và không khí. C: Là chất khí ở điều kiện thường.

Question

Tính chất vật lí nào sau đây không phải của hiđro?
A:
Không màu, không mùi.
B:
Nặng hơn oxi và không khí.
C:
Là chất khí ở điều kiện thường.
D:
Ít tan trong nước.

in progress 0
Iris 1 tuần 2021-12-03T21:30:26+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-03T21:32:03+00:00

  Đáp án:

   Ta có MH2=2

  Ta có MO2=16.2=32

  Mkk=29

  =d$\frac{H2}{O2}$=$\frac{2}{32}$=0,0625

  =>H2 nhẹ hơn Oxi

  d$\frac{H2}{KK}$=$\frac{2}{29}$=0,07

  =>H2 nhẹ hơn không khí

  =>B

  Giải thích các bước giải:

   

  0
  2021-12-03T21:32:17+00:00

  Đáp án:B

   

  Giải thích các bước giải:

   Là chất khí ở điều kiện thường

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )