tính chi vi diên tích bánh xe đạp có bán kính 65cm

Question

tính chi vi diên tích bánh xe đạp có bán kính 65cm

in progress 0
Camila 1 năm 2021-11-21T21:39:44+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-21T21:41:17+00:00

  $\text{ Chu vi là:}$

  $\text{65 x 2 x 3,14 = 408,2 (cm) }$

  $\text{Diện tích là:}$

  $\text{65 x 65 x 3,14 = 13266,5 (cm²)}$

  $\text{Đáp số: Chu vi: 408,2 cm}$

  $\text{             Diện tích : 13266,5 cm²}$

  0
  2021-11-21T21:41:30+00:00

  Chu vi bánh xe đạp là :

  65 x 2 x 3,14 = 408,2 ( cm )

  Diện tích bánh xe đạp là :

  65 x 65 x 3,14 = 13266.5 ( cm2 )

  Học tốt !!!!!!!

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )