Tính chiều cao của hình thang có S = 45m2 tổng 2 đáy là 10m

Question

Tính chiều cao của hình thang có S = 45m2 tổng 2 đáy là 10m

in progress 0
Hailey 1 năm 2021-10-26T19:19:54+00:00 2 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-26T19:20:55+00:00

  chiều cao của hình thang là:

  45:(10:2)=9(m)

  đáp số: 9m

  0
  2021-10-26T19:21:33+00:00

  Đáp án:

   `9m`

  Giải thích các bước giải:

  Chiều cao hình thang là:

  `45 xx 2 ÷10=9(m)`

  Đáp số:9m

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )