Tính chu vi của 1 tam giác biết các cạnh của tam giác tỉ lệ với các số 3,4,5 vad độ dài 2 cạnhnhor nhiều hơn cạnh lớn là 4 cm

Question

Tính chu vi của 1 tam giác biết các cạnh của tam giác tỉ lệ với các số 3,4,5 vad độ dài 2 cạnhnhor nhiều hơn cạnh lớn là 4 cm

in progress 0
Hailey 1 tháng 2021-09-06T20:01:59+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-06T20:03:50+00:00

  Giải thích các bước giải:

  Các cạnh của tam giác tỉ lệ với 3;4;5 nên gọi độ dài 3 cạnh của tam giác lần lượt là 3t;4t;5t

  Độ dài 2 cạnh nhỏ nhiều hơn cạnh lớn là 4cm nên

  3t+4t-5t=4

  ⇔2t=4

  ⇔t=2

  Suy ra chu vi của tam giác là 3t+4t+5t=12t=24(cm)

  0
  2021-09-06T20:03:52+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )