Tính chu vi của một tam giác biết độ dài lớn nhất kém tổng độ dài hai cạnh còn lại là 4cm và các cạnh của tam giác tí lệ với 3,5,4

Question

Tính chu vi của một tam giác biết độ dài lớn nhất kém tổng độ dài hai cạnh còn lại là 4cm và các cạnh của tam giác tí lệ với 3,5,4

in progress 0
Katherine 3 tháng 2021-09-02T23:30:22+00:00 2 Answers 34 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-02T23:31:22+00:00

  Giải thích các bước giải:

  Gọi độ dài 3 cạnh lần lượt là: \(a;b;c\)

   

   tổng độ dài hai cạnh nhỏ hơn cạnh lớn 4 cm nên \(a+b-c=4\)

   

  Theo giả thiết ta có: \(a:b:c=3:4:5\)

   

  \( \Rightarrow \frac{a}{3}=\frac{b}{4}=\frac{c}{5}=\frac{a+b-c}{3+4-5}=\frac{4}{2}=2\)

   

  \(\Rightarrow a=3.2=6; b=4.2=8; c=5.2=10\)

   

  \(\Rightarrow a+b+c=6+8+10=24\) (cm)

   

  0
  2021-09-02T23:32:11+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  Gọi 3 cạnh lần lượt là x,y,z

  ta có x:y:z=3:4:5

  ⇒x:3=y:4=z:5

  ⇒(x+y-z):(3+4-5)=4:2=2

  ⇒x=2*3:1=6

  ⇒y=2*5:1=8

  ⇒z=2*4:1=10

  Chu vi tam giác là

  6+8+10=24

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )