tính chu vi hình tròn có bán kinh phần nguyên là 1 phân sô là 1/2

Question

tính chu vi hình tròn có bán kinh phần nguyên là 1 phân sô là 1/2

in progress 0
Natalia 3 tuần 2021-07-12T10:42:57+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-12T10:44:16+00:00

  $1\frac{1}{2}=1,5$

  Chu vi hình tròn là:

      $1,5\times2\times3,14=9,42$ (cm)

           ĐS: $9,42$ cm

  0
  2021-07-12T10:44:48+00:00

  Đáp án:

   Chu vi hình tròn đó là : 9,42

  Giải thích các bước giải:

  Bài giải :

   1$\frac{1}{2}$ = $\frac{1 × 2 + 1}{2}$ = $\frac{3}{2}$ 

  Và $\frac{3}{2}$ nghĩa là 1,5

   Chu vi hình tròn đó là :

           1,5 × 2 × 3,14 = 9,42 

                                  Đáp số : Chu vi hình tròn đó là : 9,42

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )