Tính chu vi và diện tích hình chữ nhật có chiều rộng 26 mét và chiều dài hơn chiều rộng 4 mét

Question

Tính chu vi và diện tích hình chữ nhật có chiều rộng 26 mét và chiều dài hơn chiều rộng 4 mét

in progress 0
Rose 40 phút 2021-09-15T01:29:31+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-15T01:30:38+00:00

  chiều dài hình chữ nhật là:

  26+4=30(m)

  chu vi hình chữ nhật là:

  (26+30)×2=112(m)

  diện tích hình chữ nhật là:

  26×30=840(m²)

  Đ/S: 112 m

         780 m²

  0
  2021-09-15T01:30:48+00:00

  Chiều dài hình chữ nhật là:

  26+4=30(m)

  Chu vi hình chữ nhật là:

  (30+26)×2=112(m)

  Diện tích hình chữ nhật là:

  30×26=780(m²)

  Đáp số:   chu vi:112m

                 diện tích: 780 m²

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )