Tính chu vi và diện tích hình tròn có A) đường kính 18cm B)bán kính 15cm giải giúp mình cụ thể và có đáp số nhé

Question

Tính chu vi và diện tích hình tròn có
A) đường kính 18cm
B)bán kính 15cm giải giúp mình cụ thể và có đáp số nhé

in progress 0
Everleigh 2 tháng 2021-10-15T12:51:28+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-15T12:53:15+00:00

  Đáp án+Giải thích các bước giải:

  a)Chu vi hình tròn là:

  $18×3,14=56,52 cm$

  Bán kính hình tròn là:

  $18:2=9 cm$

  Diện tích hình tròn là:

  $9×9×3,14=254,34 cm^2$

  Đáp số:chu vi :$56,52cm$

                diện tích:$254,34 cm^2$

  b)

  Chu vi hình tròn là:

  $15×2×3,14=94,2 cm$

  Diện tích hình tròn là:

  $15×5×3,14=706,5cm^2$

  chu vi :$94,2cm$

                diện tích:$706,5 cm^2$

   

  0
  2021-10-15T12:53:24+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  a) Chu vi hình tròn đó là:

               `18 × 3,14 = 56,52 (cm)`

      Bán kính hình tròn đó là:

               `18 : 2 = 9 (cm)`

      Diện tích hình tròn đó là:

                `9 × 9 × 3,14 = 254,34 (cm²)`

                                      Đáp số : `chu  vi : 56,52  cm`

                                                     `diện  tích : 254,34  cm²`

  b)Đường kính hình tròn đó là:

                `15 × 2 = 30 (cm)`

     Chu vi hình tròn đó là:

               `30 × 3,14 = 94,2 (cm)`

    Diện tích hình tròn đó là:

               `15 × 15 × 3,14 = 706,5 (cm²)`

                                        Đáp số : `chu  vi : 94,2  cm`

                                                       `diện  tích : 706,5  cm²`

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )