Tính chu vi và diện tích hình tròn có đường kính là 2/5

Question

Tính chu vi và diện tích hình tròn có đường kính là 2/5

in progress 0
Claire 5 ngày 2021-12-04T06:33:55+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-04T06:35:04+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  Chu vi hình tròn là: 
  $\frac{2}{5}$ x 3,14 = 1,256
  Bán kính hình tròn là:
  $\frac{2}{5}$ : 2 =$\frac{2}{5}$ x $\frac{1}{2}$ =$\frac{1}{5}$
  Diện tích hình tròn là: 
  $\frac{1}{5}$ x $\frac{1}{5}$ x 3,14 = 0,1256

  0
  2021-12-04T06:35:27+00:00

  Đổi 2/5=0,4

  Bán kính của hình tròn là:

  0,4:2=0,2

  Chu vi hình tròn là:

  0,2x2x3,14=1,256

  Diện tích hình tròn là:

  0,2×0,2×3,14=0,1256

  bạn thiếu đơn vị đo nha

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )