Tính chu vi và diện tích hình vuông biết cạnh là : `15m`

Question

Tính chu vi và diện tích hình vuông biết cạnh là : `15m`

in progress 0
Ruby 3 tháng 2021-08-31T03:21:25+00:00 2 Answers 233 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-31T03:22:48+00:00

  Tính chu vi hình vuông có cạnh bằng 15cm:

  Chu vi của hình vuông là:

  `15` ×`4` `=` `60`(cm)

  Đáp số : `60` `cm`

  Tính diện tích hình vuông có cạnh là 15cm:

  Diện tích của hình vuông là:

  `15`× `15“=“225`(cm²)

  Đáp số : `225` cm²

  @ CHENG GỬI BẠN

  @ NHÓM WE ARE A BIG FAMILY

  @ CHO MÌNH CÂU TRẢ LỜI HAY NHẤT + CẢM ƠN + 5 SAO

  @ CHÚC BẠN HỌC TỐT

   

  0
  2021-08-31T03:23:21+00:00

  Đáp án:

  Tính chu vi hình vuông có cạnh bằng 15cm:

  Chu vi của hình vuông là:

  15×4=60(cm)

  Đáp số:60cm

  Tính diện tích hình vuông có cạnh là 15cm:

  Diện tích của hình vuông là:

  15×15=225(cm²)

  Đáp số:225cm²

  CHÚC BẠN HỌC TỐT

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )