Tính cộng đồng trong thị tộc được biểu hiện rõ nhất ở yếu tố nào

Question

Tính cộng đồng trong thị tộc được biểu hiện rõ nhất ở yếu tố nào

in progress 0
Ruby 16 phút 2021-09-09T14:39:26+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-09T14:40:58+00:00

  Huy Voỳn

  1. Tính cộng đồng trong thị tộc được biểu hiện rõ nhất ở yếu tố:

  => Mọi sinh hoạt và của cải đều được coi là của chung.

  5 sao + ctlhn, tks!

  0
  2021-09-09T14:41:21+00:00

  + Sinh hoạt và của cải là chung của cộng đồng

  @ Julia

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )