Tính công nghệ của cơ khí là gì?

Question

Tính công nghệ của cơ khí là gì?

in progress 0
Faith 1 năm 2021-08-23T07:40:54+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-23T07:42:21+00:00

  – Tính chất công nghệ: Tính đúc, tính hàn, tính rèn, khả năng gia công cắt gọt,…

  * Ý nghĩa của tính công nghệ trong sản xuất: dựa vào tính công nghệ để lựa chọn phương pháp gia công hợp lí, đảm bảo năng suất và chất lượng

  =vv

  0
  2021-08-23T07:42:43+00:00

  *Tính chất công nghệ: Tính đúc, tính hàn, tính rèn, khả năng gia công cắt gọt,…

  Ý nghĩa của tính công nghệ trong sản xuất: dựa vào tính công nghệ để lựa chọn phương pháp gia công hợp lí, đảm bảo năng suất và chất lượng

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )