tính công suất của 1 người đi bộ, nếu trong 2 h người đó bước 10000 bước và mỗi bước lại cần 1 công là 40 j

Question

tính công suất của 1 người đi bộ, nếu trong 2 h người đó bước 10000 bước và mỗi bước lại cần 1 công là 40 j

in progress 0
aikhanh 2 ngày 2021-09-09T14:21:56+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-09T14:22:56+00:00

  Đổi 2h=7200s

  Công của người đó đi được 10 000 bước là

  10 000*40=400 000(J)

  Công suất của người đó là

  P=`A/t`=`400 000/7200`=55,56(W)

  Vậy……….

  #Chúc bạn học tốt

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )