Tính đa thức P= xyz-x^2y^2z^2+x^3y^3y^3-….+x^9y^9x^9-x^10y^10z^10 tại x=-1, y=-1, z=-1

Question

Tính đa thức
P= xyz-x^2y^2z^2+x^3y^3y^3-….+x^9y^9x^9-x^10y^10z^10 tại x=-1, y=-1, z=-1

in progress 0
Maya 4 tháng 2021-08-22T13:48:03+00:00 1 Answers 10 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-22T13:49:41+00:00

  Đáp án:

  P= xyz-x^2y^2z^2+x^3y^3z^3-….+x^9y^9z^9-x^10y^10z^10

  P= -1.(-1).(-1)-(-1)².(-1)².(-1)²+(-1)³.(-1)³.(-1)³-….+$-1^{9}$ $-1^{9}$ $-1^{9}$-$-1^{10}$ $-1^{9}$ $-1^{10}$ 

  =-1-1+(-1)-1+(-1)-1+(-1)-1+(-1)-1

  =-2+(-1)-1+(-1)-1+(-1)-1+(-1)-1

  =-3-1+(-1)-1+(-1)-1+(-1)-1

  =-4+(-1)-1+(-1)-1+(-1)-1

  =-5-1+(-1)-1+(-1)-1

  =-6+(-1)-1+(-1)-1

  =-7-1+(-1)-1

  =-8+(-1)-1

  =-10

  mình làm xong rồi nha mong bạn cho mình ctlhn để cày điểm nhóm nha

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )