Tính đạo hàm của các hàm số a, y = [sin x] / [sin x – cos x] b, y = x / [căn(4 – x^2)]

Question

Tính đạo hàm của các hàm số
a, y = [sin x] / [sin x – cos x]
b, y = x / [căn(4 – x^2)]

in progress 0
Kylie 1 năm 2021-08-20T03:18:21+00:00 2 Answers 17 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-20T03:19:24+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   

  0
  2021-08-20T03:20:17+00:00

  a,

  $y’=\dfrac{(\sin x)'(\sin x-\cos x)-\sin x(\sin x-\cos x)’}{(\sin x-\cos x)^2}$

  $=\dfrac{\cos x(\sin x-\cos x)-\sin x(\cos x+\sin x)}{(\sin x-\cos x)^2}$

  $=\dfrac{\sin x\cos x-\cos^2x-\sin x\cos x-\sin^2x}{(\sin x-\cos x)^2}$

  $=\dfrac{-1}{(\sin x-\cos x)^2}$

  b,

  $y’=\dfrac{\sqrt{4-x^2}-x.(\sqrt{4-x^2})’}{4-x^2}$

  $=\dfrac{\sqrt{4-x^2}-x.\dfrac{-2x}{2\sqrt{4-x^2}}}{4-x^2}$

  $=\dfrac{\sqrt{4-x^2}+\dfrac{x^2}{\sqrt{4-x^2}}}{4-x^2}$

  $=\dfrac{ 4}{(4-x^2)\sqrt{4-x^2}}$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )