Tính điện năng tiêu thụ của ấm nước điện 220v /1200w trong 1 tháng 30 ngày mỗi ngày dùng 2 giờ

Question

Tính điện năng tiêu thụ của ấm nước điện 220v /1200w trong 1 tháng 30 ngày mỗi ngày dùng 2 giờ

in progress 0
Melanie 5 tháng 2021-07-21T09:40:27+00:00 1 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-21T09:42:15+00:00

  điện năng tiêu thụ của 1 ngày là:
   A= P.T
  <=> A= 1200.1.2
  <=>A= 2400(Wh)
  điện năng tiêu thụ trong 1 tháng là :

  2400.30= 72000(Wh)= 70(KWh)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )