tính điện năng tiêu thụ của bóng đèn sợi đốt 220V – 75W trong một tháng (30 ngày), biết mỗi ngày bật đèn 4 giờ (xem như mỗi ngày như nhau). Nếu thay b

Question

tính điện năng tiêu thụ của bóng đèn sợi đốt 220V – 75W trong một tháng (30 ngày), biết mỗi ngày bật đèn 4 giờ (xem như mỗi ngày như nhau). Nếu thay bóng đèn sợi đốt bằng một bóng đèn huỳnh quang loại 220V – 20W với thời gian bật đèn như nhau thì trong một tháng sẽ tiết kiệm được lượng điện năng là bao nhiêu?

in progress 0
Reese 5 tháng 2021-07-13T03:30:38+00:00 2 Answers 8 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-13T03:32:03+00:00

  `\text{~~Holi~~}`

  ĐIện năng tiêu thụ của bóng đèn sợi đốt trong một tháng là:

  `A=75.4.30=9000=9`(kWh)

  Điện năng tiêu thụ của bóng đèn huỳnh quang trong một tháng là:

  `A=20.4.30=2400=2,4`(kWh)

  Số lượng điện năng được tiết kiệm là:

  `A=9-2,4=6,6`(kWh)

  0
  2021-07-13T03:32:32+00:00

  Thời gian tiêu thụ đèn sợi đốt trong 30 ngày
  T=4× 30 = 120h
  Điện năng tiêu thụ
  A=p×t= 75× 120=9000Wh
  Điện năg tiêu thụ đèn huỳnh quang
  A=p×t=20 ×120=2400wh
  Vậy nếu sd đèn huỳnh quang thay cho đèn sợi đốt thì 1 tháng tiết kiệm đc lượng điện năg là:6600wh
  Nhớ đánh giá hộ mình????

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )