Tính diện tích bồn hoa hình thoi cạnh 5 cm độ dài1 đường chéo là 6 m

Question

Tính diện tích bồn hoa hình thoi cạnh 5 cm độ dài1 đường chéo là 6 m

in progress 0
Faith 4 tuần 2021-07-06T08:20:54+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-06T08:22:24+00:00

  Bạn ghi rõ hơn được không?Theo mình là thế này :

  Diện tích bồn hoa hình thoi là: ( $5$x$6$ ):$2$=$15$ ($cm^{2}$ )

   Vậy diện tích bồn hoa hình thoi là $15$ $cm^{2}$ 

  0
  2021-07-06T08:22:47+00:00

  Đáp án:5m hay 5cm

   CHÚC BẠN HỌC TỐT!!!!

  Giải thích các bước giải:

  Nửa đường chéo đã biết là : 6:2=3(m)

  Độ dài nửa đường chéo ch biết là : 

   (5²-3²)=4(m)

  Độ dài đường chéo chưa biết là :

    4.2=8(m)

  Diện tích hình thoi là :

      8.6/2=24 (m²)

  Vậy hình thoi có diện tích là 24m².

     

        

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )