Tính diện tích cung quanh và diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật : Chiều dài :6/7 m Chiều rộng 1/3 m Chiều cao 1/5 m

Question

Tính diện tích cung quanh và diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật :
Chiều dài :6/7 m
Chiều rộng 1/3 m
Chiều cao 1/5 m

in progress 0
Ximena 1 năm 2021-10-15T09:46:16+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-15T09:48:01+00:00

  Giải thích các bước giải:

  Diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật là:
  `(6/7+1/3)xx2xx1/5=10/21(m^2)`
  Diện tích `1` mặt của hình hộp chữ nhật là:
  `6/7 xx 1/3=2/7(m^2)`
  Diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật là;
  `10/21+2/7xx2=22/21(m^2)`
  Đáp số:`S_text{xung quanh}:10/21m^2`
         `S_text{Toàn phần}:22/21m^2`

  0
  2021-10-15T09:48:14+00:00

  S xung quanh của hình hộp chữ nhật là:

  `(6/7+1/3) × 2 × 1/5 = 10/21 (m^2)`

  S một mặt của hình hộp chữ nhật là:

  ` 6/7 × 1/3 = 2/7 (m^2) `

  S toàn phần của hình hộp chữ nhật là: 

  `10/21 + 2/7 × 2 = 22/21 (m^2)`

  Đáp số: `SXQ = 10/21 m^2`

                 `STP = 22/21 m^2`

  (Chúc bạn học tốt) 

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )