Tính diện tich hinh chữ nhật biết chiều dài bằng 8 cm, chiều rộng kém chiều dài 6 cm.

Question

Tính diện tich hinh chữ nhật biết chiều dài bằng 8 cm, chiều rộng kém chiều dài 6 cm.

in progress 0
Daisy 1 giờ 2021-10-05T01:14:06+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-05T01:15:49+00:00

                  Bài giải
  Chiều rộng hình chữ nhật đó là:
             8 – 6 = 2 ( cm )
  Diện tích hình chữ nhật đó là:  
             8 x 2 = 16 ( `cm^2` )
                    Đáp số: 16 `cm^2`
   

  0
  2021-10-05T01:15:53+00:00

  chiều rộng là:

              8 – 6 = 2 (cm)

  diện tich là :

             8 × 2 = 16 (`cm^2`)

         $@mina$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )