Tính diện tích hình tam giác biết A)độ dài đáy là 8cm chiều cao 7cm.b)độ dài đáy là 20,5dm chiều cao 6cm

Question

Tính diện tích hình tam giác biết
A)độ dài đáy là 8cm chiều cao 7cm.b)độ dài đáy là 20,5dm chiều cao 6cm

in progress 0
Sarah 3 tuần 2021-07-11T13:43:43+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-11T13:45:26+00:00

  a) Diện tích hình tam giác là:

            $\frac{8×7}{2}$ = 28 (cm²)

  b) Đổi: 20,5dm = 205cm

  Diện tích hình tam giác là:

      $\frac{205×6}{2}$ = 615 (cm²)

                           Đ/s: a) 28cm² ;  b) 615cm² 

   

  0
  2021-07-11T13:45:31+00:00

  a) Diện tích tam giác là:

          $8\times7:2=28$ ($cm^{2}$)

  b) $20,5$ dm $=205 $cm

  Diện tích tam giác là:

     $205\times6:2=615$ ($cm^{2}$)

          ĐS: a) $28$ $cm^{2}$, b) $615$ $cm^{2}$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )