Tính diện tích hình Tam giác có:a độ dài đáy 5m chiều cao 24dm B độ dài đáy 42,5m chiều cao 5,2m C độ dài đáy 8cm chiều cao 6cm D độ dài đáy 2,3dm ch

Question

Tính diện tích hình Tam giác có:a độ dài đáy 5m chiều cao 24dm B độ dài đáy 42,5m chiều cao 5,2m C độ dài đáy 8cm chiều cao 6cm D độ dài đáy 2,3dm chiều cao 1,2dm

in progress 0
Athena 2 tháng 2021-10-08T17:04:25+00:00 2 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-08T17:05:36+00:00

  `a)`

  $5m = 50dm$

  Diện tích tam giác là:

  `\frac{50×24}{2}=600(dm^2)`

  `b)`

  Diện tích tam giác là:

  `\frac{42,5×5,2}{2}=110,5(m^2)`

  `c)`

  Diện tích hình tam giác là:

  `\frac{8×6}{2}=24(cm^2)`

  `d)`

  Diện tích hình tam giác là:

  `\frac{2,3×1,2}{2}=1,38(dm^2)`

  Đáp số:

  `a)600(dm^2)`

  `b)110,5(m^2)`

  `c)24(cm^2)`

  `d)1,38(dm^2)`

   

  0
  2021-10-08T17:05:48+00:00

  Câu trả lời dưới đây

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )