tính diện tích hình tam giác có độ dài đáy là 12 cm và chiều cao 6 cm

Question

tính diện tích hình tam giác có độ dài đáy là 12 cm và chiều cao 6 cm

in progress 0
aikhanh 2 tuần 2021-11-28T15:12:31+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-28T15:13:55+00:00

  Đáp án: $36$ cm²

   

  Giải thích các bước giải:

  Diện tích hình tam giác đó là

            $12 × 6 ÷ 2 = 36$ cm²

  0
  2021-11-28T15:14:01+00:00

  Đáp án: 36

   

  Giải thích các bước giải: 

  Diện tích tam giác= độ dài đáy x chiều cao$\frac{độ dài đáy   X  chiều cao}{2}$ 

                               = $\frac{12 X 6  }{2}$

                               = 72 : 2

                               = 36 ($cm^{2}$)

  Ok chúc em học tốt

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )