tính diện tích hình tam giác có tổng độ dài đáy và chiều cao là 5,6 cm, biết rằng chiều cao bằng 5/9 độ dài đáy

Question

tính diện tích hình tam giác có tổng độ dài đáy và chiều cao là 5,6 cm, biết rằng chiều cao bằng 5/9 độ dài đáy

in progress 0
Alexandra 1 năm 2021-11-30T14:22:59+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-30T14:24:14+00:00

  tổng số phần bằng nhau 

  5 + 9 = 14 ( phần ) 

  chiều cao 

  5,6 : 14 x 5 = 2 cm

  độ dài đáy 

  5,6 – 2 = 3,6 cm 

  s hình tam giác 

  2 x 3,6 : 2 = 3,6 cm2 

  0
  2021-11-30T14:24:26+00:00

  Ta có sơ đồ:

  Độ dài đáy: |—|—|—|—|—|—|—|—|—|  }

  Chiều cao:  |—|—|—|—|—|                        } 5,6cm

  Tổng số phần bằng nhau là:

      5 + 9 = 14 (phần)

  Giá trị một phần:

      5,6 : 14 = 0,4 (cm)

  Độ dài đáy là:

      0,4 x 9 = 3,6 (cm)

  Chiều cao là:

     0,4 x 5 = 2 (cm)

  Diện tích hình tam giác là:

     (3,6 x 2) : 2 = 3,6 (cm²)

                        Đáp số: 3,6cm²

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )