Tình diện tích hình tam giác sau: 2,5cm 3cm

Question

Tình diện tích hình tam giác sau:
2,5cm
3cm

in progress 0
Josephine 6 ngày 2021-12-04T07:09:44+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-04T07:11:07+00:00

  Đáp án:

   (2,5X3):2=3,75 (Cm vuông)

  Giải thích các bước giải:

   

  0
  2021-12-04T07:11:36+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   S hình tam giác :

  2,5×3=7,5(cm)

  Đ/S:7,5cm

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )