Tính diện tích hình thang,biết độ dài đáy là 18cm và 1,2dm; chiều cao là 15cm

Question

Tính diện tích hình thang,biết độ dài đáy là 18cm và 1,2dm; chiều cao là 15cm

in progress 0
Ivy 2 ngày 2021-12-07T23:33:54+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-07T23:34:56+00:00

  Đổi: `1,2 dm = 12 cm`

  Diện tích hình thang đó là:

  `(18 + 12) : 2 × 15 = 225`(cm²)

  Đáp số: `225` cm²

  ~ Học tốt ~

   

  0
  2021-12-07T23:35:09+00:00

  Đáp án:

        giai

     Đổi 1,2dm=12cm

   Diện tích hình thang là :

   1/2 x(18+12)x15= 225(cm²)

          Đáp số 225 cm²

  Giải thích các bước giải:

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )