Tính diện tích hình thang có: A. Độ dài hai đáy lần lượt là 7dm và 5dm; chiều cao 35cm. B. Độ dài hai đáy lần lượt là 6,7m và 5,4m; chiều cao là 4,8m.

Question

Tính diện tích hình thang có:
A. Độ dài hai đáy lần lượt là 7dm và 5dm; chiều cao 35cm.
B. Độ dài hai đáy lần lượt là 6,7m và 5,4m; chiều cao là 4,8m.

in progress 0
Audrey 5 tháng 2021-07-17T19:08:08+00:00 1 Answers 8 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-17T19:09:21+00:00

  a) Đổi: 35cm = 3,5dm

  Diện tích hình thang đó là:

      1/2*(7+5)*3,5 = 21(dm²)

             Đáp số: 21dm²

   b) Diện tích hình thang đó là:

        1/2*(6,7+5,4)*4,8 = 29,04 (m²)

                Đáp số: 29,04 m²

  Chúc bạn học tốt ^^ 

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )