Tính diện tích hình thoi, biết: a) Độ dài các đường chéo là 5dm và 20dm; b) Độ dài các đường chéo là 4m và 15dm.

Question

Tính diện tích hình thoi, biết:
a) Độ dài các đường chéo là 5dm và 20dm;
b) Độ dài các đường chéo là 4m và 15dm.

in progress 0
Nevaeh 1 giờ 2021-10-06T00:35:11+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-06T00:36:27+00:00

  a) Diện tích hình thoi là: (5 x 20) : 2 = 50 (dm2)

  b) Đổi 4m = 40dm

  Diện tích hình thoi là: (40 x 15) : 2 = 300 (dm2)

  0
  2021-10-06T00:36:28+00:00

  a)Diện tích hình thoi là:

  5×20=100(dm)

  b)5m=50dm

  Diện tích hình thoi là:

  50×15=750(dm)

  Đ/S:……..

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )