tính diện tích hình tròn có bán kính là: 2/5 dm ; 3/4 dm.[bài 1] Một miếng bìa hình thang vuông có đáy bé 2 dm ,đáy lớn 5dm và cạnh bên vuông góc với

Question

tính diện tích hình tròn có bán kính là: 2/5 dm ; 3/4 dm.[bài 1]
Một miếng bìa hình thang vuông có đáy bé 2 dm ,đáy lớn 5dm và cạnh bên vuông góc với hai đáy 4dm .tính diện tích hình thang [bài 2]

in progress 0
Aubrey 2 năm 2021-07-11T23:58:38+00:00 2 Answers 8 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-12T00:00:04+00:00

  Bài 1:
                                       Bài giải:
  a) Diện tích hình tròn có bán kình là $\dfrac{2}{5}$ dm là:
    $\dfrac{2}{5} × \dfrac{2}{5} × 3,14 = 0,5024 dm²$
   b) Diện tích hình tròn có bán kính là $\dfrac{3}{4}$ dm là:
    $\dfrac{3}{4} × \dfrac{3}{4} × 3,14 = 1,76625 dm²$
            Đáp số: a) $0,5024 dm²$
                         b) $1,76625 dm²$

  Bài 2:
             Bài giải: 
  Diện tích hình thang là:
     $( 2 + 5 ) × 4 : 2 = 14$ ( $dm²$ )
          Đáp số: $14 dm²$

   

  0
  2021-07-12T00:00:12+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  Bài 1:

        Diện tích hình tròn có bán kính là 2/5 dm

              2/5 x 2/5 x3,14=0,5024(dm2)

      Diện tích hình tròn có bán kính là 3/4 dm

            3/4 x3/4 x 3,14=1,76625(dm2)

                   Đáp số: 0,5024 dm2; 1,76625 dm2

  Bài 2:

   Diện tích hình thang:

         (2+5)x4:2=14(dm2)

               Đáp số: 14 dm2

                 

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )