Tính diện tích hình tròn có d = 12m r = 7m Ai nhanh mik cho hay nhất

Question

Tính diện tích hình tròn có
d = 12m
r = 7m
Ai nhanh mik cho hay nhất

in progress 0
Ariana 1 năm 2021-10-26T19:34:00+00:00 2 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-26T19:35:02+00:00

  Đáp án:

  `a)S_text{hình tròn}:113,04m^2`
  `b)S_text{hình tròn}:153,86m^2`

  Giải thích các bước giải:

  `a)`
  Bán kính hình tròn là:
  `12:2=6(m)`
  Diện tích hình tròn là:
  `6xx6xx3,14=113,04(m^2)`
  `b)`
  Diện tích hình tròn là:
  `7xx7xx3,14=153,86(m^2)`
  Đáp số:`a)S_text{hình tròn}:113,04m^2`
              `b)S_text{hình tròn}:153,86m^2`
  Giải thích:
  Công thức tính bán kính hình tròn:
  `r=d/2`
  Công thức tính diện tích hình tròn:
  `rxxrxx3,14`

  0
  2021-10-26T19:35:32+00:00

  Đáp án:

  a) Bán kính của hình tròn đó là:

         12 : 2 = 6(m)

  Diện tích của hình tròn đó là:

         6 × 6 × 3,14 = 113,04(m²)

  b) Diện tích hình tròn là:

         7 × 7 × 3,14 = 153,86(m²)

                             Đáp số: a) 113,04 m²

                                          b) 153,86 m²

  Chúc học tốt!!!

   

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )