Tính diện tích hnhf chứ nhật biết chiều dài 6m chiều rộng bằng 2/3 chiều dài

Question

Tính diện tích hnhf chứ nhật biết chiều dài 6m chiều rộng bằng 2/3 chiều dài

in progress 0
Quinn 3 tuần 2021-11-24T19:22:19+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-24T19:23:47+00:00

  Đáp án:24 m²

  Giải thích các bước giải:

  Chiều rộng của hcn là :

  6 x 2/3 = 4(m)

  Diện tích hcn là : 

  6 x 4 =24 (m²)

   

  0
  2021-11-24T19:24:16+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   Chiều rộng HCN là:

  6 x 2:3=4(m)

  diện tích hnhf chứ nhật là:

  6 x 4=24(m²)

  Đáp sô:24m²

  CHÚC BẠN HỌC TỐT

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )