Tính diện tích mặt trời khi biết đường kính của mặt trời=1,392 x106km alo alo

Question

Tính diện tích mặt trời khi biết đường kính của mặt trời=1,392 x106km
alo alo

in progress 0
Iris 2 tháng 2021-07-28T13:45:39+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-28T13:46:48+00:00

  Bán kính của mặt trời là:

    1,392×106÷2=73,776(km)

  Diện tích mặt trời là:

    73,776×73,776=5442,898(km²)

  0
  2021-07-28T13:46:57+00:00

  Đáp án:

   Diện tích của mặt trời là :

  `{(1,392 ×106)²}/{4}×π=115,82832(km²)`

  Vậy diện tích của mặt trời là `115,82832 km²`

  @Star

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )