tính diện tích một mặt ,diện tích toàn phần ,và thể tích của hình lập phương có cạnh 3/4m

Question

tính diện tích một mặt ,diện tích toàn phần ,và thể tích của hình lập phương có cạnh 3/4m

in progress 0
Skylar 2 tháng 2021-10-21T08:11:09+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-21T08:12:57+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   diện tích một mặt hình lập phương là :

  3/4*3/4=9/16(m²)

  DIện tích toàn phần hình lập phương là :

  3/4*3/4*6=27/8(m²)3

  Thể tích hình lập phương là :

  ($\frac{3}{4}$)³=$\frac{27}{64}$ (m³)

  Đáp số diện tích một mặt hình lập phương là 9/16(m²)

                DIện tích toàn phần hình lập phương là :27/8(m²)

                Thể tích hình lập phương là :27/64 (m³)

  CHÚC BẠN HỌC TỐT ! MONG ĐC CTLHN

  0
  2021-10-21T08:13:00+00:00

  Diện tích một mặt của hình lập phương đó là :

  `3/4 × 3/4 = 9/16 ( m^2)` 

  Diện tích tòan phần của hình lập phương đó là :

  `3/4 × 6 = 9/2 ( m^2)`

  Thể tích của hình lập phương đó là :

  `9/16 × 6 = 7/2  (m^3)`

  Đáp số : `9/16m^2` và `9/2m^2`  và `27/64 m^3`

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )