tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật có chiều dài 2,3 cm chiều rộng 1,5cm,chiều cao 1,7 cm

Question

tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật có chiều dài 2,3 cm chiều rộng 1,5cm,chiều cao 1,7 cm

in progress 0
Samantha 1 năm 2021-12-01T18:14:49+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-01T18:16:03+00:00

                                           Bài giải 

  Diện tích xung quanh là :

                ( 2,3 + 1,5 ) x 2 x 1,7 = 12,92 ( cm² )

  Diện tích toàn phần là :

                 12,92 + 2,3 x 1,5 x 2 = 19,82 ( cm² )

                            Đáp số : DTXQ : 12,92 cm²

                                           DTTP : 19,82 cm².

   

  0
  2021-12-01T18:16:38+00:00

  Diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật là:

          (2,3 + 1,5) x 2 x 1,7 = 12,92 (cm²)

  Diện tích mặt đáy của hình hộp chữ nhật

          2,3 x 1,5 = 3,45 (cm²)

  Diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật là:

          12,92 + 3,45 x 2 = 19,82 (cm²)

                                     Đáp sô: Diện tích xung quanh: 12,92cm²

                                                  Diện tích toàn phần: 19,82cm²

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )