tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình lập phương có cạnh 1,4 dm? mong mn giúp mik yêu cả nhà

Question

tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình lập phương có cạnh 1,4 dm?
mong mn giúp mik
yêu cả nhà

in progress 0
Elliana 3 tuần 2021-11-24T09:27:24+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-24T09:28:50+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   Diện tích xung quanh

  ( 1,4 x 1,4 ) x 4= 7.84(dm2) 

  diện ích toàn phần là

  ( 1.4 x1.4) x6=11.76 ( dm2)

  Đáp số: Sxq: 7,84dm2

  Stp 11.76 dm2

  THÀNH VIÊN OLIMPIA TRÂN TRỌNG CẢM ƠN

  Stp: 11.76

  0
  2021-11-24T09:29:09+00:00

  $S_{xq}$ $\text{ của hình lập phương là: }$

  $\text{ 1,4 × 1,4 × 4 = 7,84 (dm²) }$

  $S_{tp}$ $\text{ của hình lập phương là: }$

  $\text{ 1,4 × 1,4 × 6 = 11,76 (dm²) }$

  $\text{ Đáp số: }$

  $S_{xq}$ $\text{ = 7,84 dm² }$

  $S_{tp}$ $\text{ = 11,76 dm² }$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )