tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình lập phương có cạnh 1,5m

Question

tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình lập phương có cạnh 1,5m

in progress 0
Valentina 6 ngày 2021-12-07T22:51:20+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-07T22:52:44+00:00

  Diện tích 1 mặt của hình lập phương là:

         1,5 x 1,5 =2,25 (m²)

  Diện tích xung quanh của hình lập phương là:

         2,25 x 4 =9 (m²)

  Diện tích toàn phần của hình lập phương là:

         2,25 x 6=13,5 (m²)

  Vậy S xung quanh: 9m²

         S toàn phần: 13,5m²

  Chúc bạn học tốt nha!

   

  0
  2021-12-07T22:53:12+00:00

  Đáp án:

  Công thức:
  Sxq = 4 x $a^{2}$ 
  Stp = 6 x $a^{2}$ 

  Giải thích các bước giải:

  Diện tích xung quanh của hình lập phương là:
    $1,5^{2}$ x 4 = 9 ($m^{2}$)
  Diện tích toàn phần của hình lập phương là:
    $1,5^{2}$ x 6 = 13,5 ($m^{2}$)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )