Tính độ dài các cạnh của tam giác biết chu vi bằng 48 cm và các cạnh của tam giác tỉ lệ với các số 4,7,5

Question

Tính độ dài các cạnh của tam giác biết chu vi bằng 48 cm và các cạnh của tam giác tỉ lệ với các số 4,7,5

in progress 0
Abigail 2 tháng 2021-09-27T09:51:50+00:00 2 Answers 10 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-27T09:53:34+00:00

  Các cạnh của tam giác tỉ lệ với các số 4,7,5

  =>Gọi các cạnh lần lượt là 4x,7x,5x

  Ta có chu vi bằng 48=>4x+7x+5x=48=>x=3

  =>3 cạnh là 12,21 và 15

  0
  2021-09-27T09:53:38+00:00

  Gọi độ dài ba cạnh của tam giác lần lượt là $x, y, z$ (cm) ($0 < x, y, z < 48$)

  Tam giác có chu vi bằng $48cm$ $\Rightarrow x + y + z = 48$

  Do ba cạnh của tam giác tỉ lệ thuận với $4, 7, 5$ $\Rightarrow \frac{x}{4} = \frac{y}{7} = \frac{z}{5}$

  Áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau ta có:

  $\frac{x}{4} = \frac{y}{7} = \frac{z}{5} = \frac{x + y + z}{4 + 7 + 5} = \frac{48}{16} = 3$

  $\Rightarrow x = 3.4 = 12$

        $y = 3.7 = 21$

        $z = 3.5 = 15$

  Vậy độ dài ba cạnh của tam giác lần lượt là $12cm$, $21cm$ và $15cm$.

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )