Tính độ dài đường trung tuyến ứng với cạnh huyền của 1 tam giác vuông có các cạnh góc vuông bằng 7cm và 24cm

Question

Tính độ dài đường trung tuyến ứng với cạnh huyền của 1 tam giác vuông có các cạnh góc vuông bằng 7cm và 24cm

in progress 0
Camila 1 năm 2021-09-02T09:40:48+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-02T09:42:27+00:00

  Đáp án:12.5

   

  Giải thích các bước giải: Độ dài đường trung tuyến ứng với cạnh huyền của 1 tam giác vuông bằng nửa cạnh huyền 

  √7 ²+24²=25 => Độ dài đường trung tuyến: 25:2=12,5

  0
  2021-09-02T09:42:42+00:00

  Đáp án:      12.5cm

   

  Giải thích các bước giải:            Gọi cạnh huyền là x(x>0)

  Xét tam giác vuông có 7^2+24^2=x^2

                                      =49+576=X^2

                                        nên x^2=625 suy ra x=25cm

       mà có đường trung tuyến ứng với cạnh huyền nên cạnh huyền bằng 25/2=12.5cm

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )