Tính độ giảm huyết áp trong động mạch chủ khi bán kính động mạch chủ này bị thu hẹp ba lần. Biết vận tốc trung bình của máu trong động mạch này trước

Question

Tính độ giảm huyết áp trong động mạch chủ khi bán kính động mạch chủ này bị thu hẹp ba lần. Biết vận tốc trung bình của máu trong động mạch này trước khi bị thu hàng là 50cm/s, khối lượng riêng của máu là 1050kg/m^3. Coi máu là chất lưu lý tưởng.

in progress 0
Sadie 1 năm 2021-09-09T18:58:36+00:00 1 Answers 14 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-09T19:00:28+00:00

  Đáp án:

  Δp = 10500Pa 

  Giải thích các bước giải:

  Đổi 50cm/s = 0,5m/s

  Khi giảm bán kính đi 3 lần thì diện tích giảm đi 9 lần.

  Vận tốc khi bị giảm bán kính là:

  \[Q = S.v = S’.v’ \Rightarrow v’ = \frac{S}{{S’}}v = \frac{S}{{\frac{S}{9}}}v = 9v\]

  Áp dụng phương trình Bernoulli ta có:

  \[\frac{1}{2}\rho {v^2} + p = \frac{1}{2}\rho v{‘^2} + p’ \Rightarrow \Delta p = \frac{1}{2}\rho \left( {v{‘^2} – {v^2}} \right) = \frac{1}{2}.1050.81.{\left( {0,5} \right)^2} = 10500Pa\]

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )