Tính độ tan của HCl trong nước ở 20 độ C và nồng độ phần trăm của dung dịch HCl bão hòa. Biết rằng ở nhiệt độ này khi sục 22,4l (ở đktc) khí HCl vào,3

Question

Tính độ tan của HCl trong nước ở 20 độ C và nồng độ phần trăm của dung dịch HCl bão hòa. Biết rằng ở nhiệt độ này khi sục 22,4l (ở đktc) khí HCl vào,35g nước cất thì thu được 1 dung dịch bão hòa không có khí thoát ra.

in progress 0
Amaya 5 tháng 2021-07-20T22:28:05+00:00 1 Answers 15 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-20T22:29:45+00:00

  $n_{HCl}=\dfrac{22,4}{22,4}=1(mol)$

  $\to m_{HCl}=1.36,5=36,5g$

  $3,35g$ nước cất hoà tan tối đa $36,5g$ $HCl$

  $\to 100g$ nước hoà tan tối đa $\dfrac{36,5.100}{3,35}=1089,5g$

  Vậy $S_{HCl}=1089,5g$

  $C\%_{\text{bão hoà}}=\dfrac{36,5.100}{36,5+3,35}=91,6\%$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )